Werkwijze

De methode

BSO in Bloei is een ervaringsgericht activiteitenprogramma.
Het doel van de methode is om de ontwikkeling van kinderen breed te sti muleren en hen de kans

De BiB thema's

Bso in Bloei werkt met 15 boeiende thema’s! Het werken met thema’s zorgt voor samenhang in het acti viteitenaanbod. De thema’s zijn gekozen omdat ze aanslui-

Spelgebieden

Binnen elk thema komen er 7 spelgebieden aan bod. Zo zorgt BSO in Bloei voor een breed en gevarieerd acti viteitenaanbod.

Training

BSO in Bloei is een ervaringsgericht activiteitenprogramma. Het doel van de methode is om de ontwikkeling van kinderen breed te sti muleren en hen de kans

Belevenissen boekje

Bso in Bloei werkt met 15 boeiende thema’s! Het werken met thema’s zorgt voor samenhang in het activiteitenaanbod.
De thema’s zijn gekozen omdat ze aanslui-

Kosten

Binnen elk thema komen er 7 spelgebieden aan bod. Zo zorgt BSO in Bloei voor een breed en gevarieerd acti viteitenaanbod.