BSO in Bloei

Elke dag een ervaring rijker!

De Methode

BSO in Bloei is een ervaringsgericht activiteitenprogramma. Het doel van de methode is om de ontwikkeling van kinderen breed te stimuleren.

 

Thema's

Bso in Bloei werkt met 15 boeiende thema’s! Het werken met thema’s zorgt voor samenhang in het activiteitenaanbod. 

Spelgebieden

Binnen elk thema komen er 7 spelgebieden aan bod. Zo zorgt BSO in Bloei voor een breed en gevarieerd activiteitenaanbod.

Aan de hand van BSO in Bloei werk je met thema’s, spelgebieden en een gevarieerd en uitdagend activiteitenprogramma. Zo biedt je kinderen een rijke speelplek en laat je jouw BSO tot bloei komen!

De Methode

BSO in Bloei is dé interactieve activiteitenmethode die gebaseerd is op ervarend leren voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. BSO in Bloei is dé interactieve  activiteitenmethode die gebaseerd is op ervarend leren voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang.