De methode

Het doel van BSO in Bloei
BSO in Bloei is een ervaringsgericht activiteitenprogramma, op basis van aantrekkelijke thema’s. Het doel van BSO in Bloei is om de ontwikkeling van kinderen breed te stimuleren en hen de kans te bieden om hun talenten te ontdekken door ervaringsgericht te werken. Door het dagelijks aanbieden van activiteiten binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden en diverse spelgebieden, krijgt elk kind de kans om op de buitenschoolse opvang van alles te proeven en zijn of haar talenten verder te ontwikkelen. Aan de hand van dit breed en divers aanbod in activiteiten krijgen kinderen (en medewerkers) spelenderwijs dagelijks de gelegenheid om te bloeien. 

Daarnaast heeft BSO in Bloei tot doel om kinderen een rijke speelplek te bieden, die gevarieerd, uitdagend en betekenisvol is. Wij willen kinderen in de bso-tijd waardevolle belevenissen laten opdoen, waar ze een leven lang plezier van hebben. Met behulp van deze methode bieden we medewerkers van de bso handvatten om dit zo goed mogelijk vorm te geven en te begeleiden. 

Onze thema’s
Bso in Bloei werkt met boeiende thema’s, zoals ‘Hollywood’, ‘Bso vol Beroepen’, ‘Boeren buitenleven’, Reis door de ruimte’ en ‘Mega media’. De thema’s zijn gekozen omdat ze aansluiten bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het werken met thema’s zorgt voor samenhang in het activiteitenaanbod.

De 7 spelgebieden 
Met alleen thema’s heb je nog geen activiteitenprogramma. Om ervoor te zorgen dat de kinderen breed gestimuleerd worden en om zowel kinderen als medewerkers uit te dagen om uit hun comfort-zone te komen, zijn er zeven gevarieerde spelgebieden die in elk thema aan bod komen. Zo zorgt BSO in Bloei voor een breed en gevarieerd activiteitenaanbod. 

De 7 spelgebieden

  • Jij & de wereld
  • Kunst & kunstenaars
  • Muziek & theater
  • Natuur & buiten
  • Sport & bewegen
  • Techniek & proefjes
  • Eten & drinken


Overkoepelend wordt er in BSO in Bloei ook gewerkt met ‘kinderparticipatie’. Dit loopt als een rode draad door de methode heen. De kinderen hebben een stem als het gaat om hun vrije tijd.

Activiteiten / Digitaal activiteitenboek
BSO in Bloei gaat er vanuit dat er elke dag één (het liefst meerdere) activiteit(en) binnen het thema wordt georganiseerd door de pedagogisch medewerkers. BSO in Bloei staat hierbij voor ‘rijke activiteiten’. Activiteiten, spellen, workshops en uitjes waar de kinderen niet alleen heel veel pret aan beleven, maar waarvan ze ook iets leren, passend bij hun ontwikkelingsniveau. Waardevolle belevenissen en nieuwe ervaringen waar ze met veel plezier op terug kijken.

Online tool
Om te helpen bij het samenstellen van een gevarieerd activiteitenaanbod is er voor Bso in Bloei een website gemaakt: www.bsoinbloei.nl. Dit is ons digitale activiteitenboek. Je vindt hier talloze activiteiten die passen bij de verschillende thema’s en spelgebieden. In de eenvoudige zoekmachine kun je o.a. selecteren op thema, spelgebied en leeftijd, waarna je een lijst van uitgewerkte, rijke activiteiten krijgt, passend bij jouw wensen.