Sterren doen goed

Sterren doen graag iets goed voor de wereld. Zo ondersteunen zij vaak goede doelen met leuke acties om geld in te zamelen zoals bijvoorbeeld voor het Wereld Natuur Fonds. Kunnen jullie ook als een echte ster een leuke actie voor een goed doel bedenken?